Школска документа

Планови

Годишњи план рада школе, школска 2021/2022. година

Школски развојни план, 2021-2024.

План реализације програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања

План реализације програма спречавања дискриминације

План рада тима за самовредновање рада школе

План јавних набавки, 2021. година

Посебан протокол за заштиту деце и ученика

План рада тима за заштиту деце од насиља

План рада ђачког парламента

План реализације програма професионалне оријентације

Распореди

Распоред писмених и контролних вежби - школска 2022/2023. година

Распоред звоњења

Ритам рада ненаставног особља

Распоред часова слободних активности додатне и допунске наставе

Правилници

Правилник о оцењивању ученика

Кодекс понашања

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о управљању сукобом интереса

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о награђивању и санкционисању наставника

Ученици

Број ученика по полу и разредима - школска 2017/2018. година

Летопис

Летопис школе за школску 2021/2022. годину

Летопис школе за школску 2015/2016. годину

Финансијски планови и завршни рачуни

Ребаланс финансијског плана за 2021.годину

Одлука о усвајању ребаланса финансијског плана за 2021.год.

Финансијски план за 2022.годину

Одлука о усвајању финансијског плана за 2022.годину

Ребаланс финансијског плана за 2022.годину

Одлука о усвајању ребаланса финансијског плана за 2022.годину

Финансијски планови и завршни рачуни

Акт о поступању са донацијама

Финансијски извештаји

Годишњи финансијски извештај за 2021.годину

Одлукa о усвајању годишњег финанс.извештаја за 2021.годину

Периодични финансијски извештај за први квартал

Периодични финансијски извештај за други квартал

Периодични финансијски извештај за трећи квартал

 

 

ШКОЛСКА ДОКУМЕНТА

 skolska dokumenta
 
Идите ОВДЕ за све документе.

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

dualno-baner

КОНТАКТ

 

 

kontakt
 

 

Телефон/факс: 016/3869-982

e-mail: osglozane@gmail.com

Више>>>

FACEBOOKПЧЕЛИЦЕ

 
pcelice

 

МАЛА МАТУРА

 

 

mala matura

СВЕТИ САВА

 
sveti-sava
 

Copyright © Основна школа "Свети Сава", Гложане. Дизајн и израда: Учасофт.